Header Graphic
 

 

Mrs Ackroyd DVDOG 022 'Croesi'Dyma DVD yn cynnwys 11 o gerddi gan Mr Barker
a'i luniau hefyd, gyda chyfeiliant cerddorol gan Chris Pollington.


Mae Eirian Conlon yn canu ac yn canu telyn ar un trac hefyd.
Cliciwch ar y ddolen isod i fynd i siop ar-lein Mrs Ackroyd.