Header Graphic
 

GODIDOG

 

Prawf gyrru..........................................................1
Diddordebau........................................................1
Hunanladdiad ar y rheilffordd...........................1
Y llwynog............................................................1
Ystafell aros Duw...............................................2
Canu mawl...........................................................3
Bwyd, dw i eisiau bwyd....................................4
Ynys Rangitoto..................................................7
Fferi.....................................................................7
Llysiau'r cwlwm...................................................7
Clawdd Offa.........................................................7
Y bennod nesaf...................................................8
Ydy hon y ffordd i Ddinbych?........................10
Y gogynfeirdd....................................................12
Yr wylan.............................................................15
Paid chwarae dy gonsertina............................16
Limrigau R S Thomas........................................18
Gwrthdrawydd hadronnau mawr....................20
I-pad....................................................................20
Wats....................................................................20
Bocs 'Freeview'...................................................20
Yr ardal bagiau....................................................21
Cindl......................................................................21
Redwither Tower.................................................22
Drôns
....................................................................25
Gwynfyd..............................................................26
Y bai......................................................................30
Cadw Sŵn..........
..............................................30
Yn Ninbych..........................................................32
Catch 22................................................................33
Carrog....................................................................33
Neges peiriant ateb..............................................33
Y Ceunant Mawr..................................................33
Hafod Ebargofiant................................................34
Rebecca..................................................................35
Y pabi coch...........................................................36
Tom Trevelyan.....................................................36
Allwedd i'r iaith....................................................36
Dyfarnwr..............................................................36