Header Graphic
 


ODLAU

Mae Malcolm Weindling, efo tipyn o gymorth gan Mr Barker, wedi creu odliadur cyfrifiadurol.
Mae'n gallu rhoi rhestri o odlau dwbl neu fwy; wrth ddefnyddio 'wildcards',
mae'n bosib cael  rhestri o odlau gwyddelig, neu hyd yn oed cynghanedd. Mae rhestri o eiriau unsill, deusill
ac ati, hyd at saith, ar gael ar unrhyw odl, a hefyd rhestri o ferfenwau, enwau gwrywaith, benywaith neu lluosog, ansoddeiriau ac ati sy'n odli.

 Mae gan bob gair cyfieithiad syml i Saesneg i gynorthwyo dysgwyr.

Cafodd 'Odlau' ei lansio ar stondin Barddas yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych ac yncael ei ddiweddaru'n rheolaidd eleni. Mae'n gweithio ar PC neu dabled.

The rhyming dictionary's available for download at www.geiriadur.co.uk, price £5. It contains a simple English translation
of every word to help Welsh learners.

GEIRIOL


Mae Malcolm wedi creu geiriadur Cymraeg cyfrifiadurol hefyd. Mae'n wledd o eiriau.
Ewch i  www.geiriadur.co.uk i lawrlwytho Odlau neu Geiriol; £5 yr un. Bargen! 

The dictionary, Geiriol, is also available for download at www.geiriadur.co.uk, also for £5.

Odlau and Geiriol are suitable for Windows XP (version SP3 or later), Vista, 7 and 8 and 10, on PCs or tablets.