Header Graphic
 

CLWB DAW
(dysgwyr ardal Wrecsam)
Mae Clwb DAW yn trefnu pob math o ddigwyddiadau ar gyfer dysgwyr.

Dyma ddolen i'r dudalen Weplyfr Clwb DAW (Facebook)
a dyma ddolen i'r Grŵp Clwb DAW

SESIYNAU SGWRS


BAGILLT
Y Llong Uchaf (Upper Ship); ail nos Fawrth y mis, 8pm

COEDPOETH

Y Llew Aur; dosbarth anffurfiol, bob nos Lun, rhwng 8pm-9pm

GLAN CONWY
Tal Coed Nurseries (Sadwrn Siarad y trydydd dydd Sadwrn, 10am)

HOLT
Bwyty, Canolfan Ardd Bellis (sadwrn cyntaf, 10.30am)

LLANDUDNO
Gwesty Links (Sesiwn Siarad bob dydd Mercher rhwng 11:30am-12.30pm)

LLANSANNAN
Y Llew Coch (dydd Sadwrn cyntaf, ac y trydydd, rhwng 10am-11.30am)

WRECSAM
7 Seren, bob nos Lun rhwng 7-9pm

Caffi Iâl, Coleg Iâl; 12-1pm dydd Iau bob wythnos.
Gwesty Ramada, trydydd bore dydd sul, 10-12)
Tafarn y Plas Coch nos wener yn ystod gwyliau'r coleg 7pm

Y RHYL
Tafarn Ffordd Derwen, ail nos wener am 7pm
11eg Hydref, 8fed Tachwedd.


Y SAITH SEREN
Digwyddiadau

GŴYL DANIEL OWEN
Gŵyl ym mis Hydref pob blwyddyn
www.gwyldanielowen.com

CYMDEITHASAU

(addas i ddysgwyr profiadol)

COEDPOETH
Cymdeithas Y Felin
ffi:- £7 am flwyddyn.

7 pm Hydref 10fed   Alister Williams - Pwy oedd Jones?

7pm Tachwedd 14eg   Gareth Vaughan Williams - Llythyrau Fy Nhaid

2pm Rhagfyr 5ed   Disgyblion Bryn Tabor

2pm Chwefror 13eg   Parch. R W Jones - Ofergoelion

7pm Mawrth 6ed   Choral Variations - Dathlu Gŵyl Dewi

7pm 13eg   Cyfarfod Blynyddol


WRECSAM
Cymdeithas Owain Cyfeiliog

NOS IAU CYNTAF BOB MIS YN NHYMOR Y GAEAF.
Ymgynnull am 7pm, sgwrs i ddechrau am 7.30pm.
Medi 4ydd yng Ngwesty_r Belmont i ffarwelio efo John y Belmont.
Trafod Cyfansoddiadau Eisteddfod Sir Gâr 2014 gyda Dafydd Ffranklin Jones a Gwilym Owen.
                            
BYDD 5 O GYFARFODYDD AR LAWR UCHAF LLYFRGELL WRECSAM.
Hydref 2il          Gareth Miles: Waldo'r Comediwr. Cerddi doniol Waldo Williams.

Tachwedd 13eg (Oherwydd Gwyl Gerdd Dant Rhosllannerchrugog - sylwer yr ail nos Iau yn Nhachwedd)
                             Ifor ap Glyn yn trafod ei waith.              
         
Rhagfyr 4ydd    Manon Steffan Ros yn perfformio ei gwaith.

Ionawr 8fed      Jane Jones Owen yn darllen o'i chyfrol arobryn ym Mhrifŵyl Sir Dinbych: Gwe o glymau sidan.
                
Chwefror 5ed      Sioned Bowen. Cofio Sioned Penllyn.
 
* Mawrth 12fed CLWB GOLFF WRECSAM YW LLEOLIAD Y CINIO.     
Parti'r Siswrn Yr Wyddgrug yn ein diddori ar ôl y cinio.
Cyflwyniad llenyddol ar gyfer Gŵyl Ddewi ar lafar ac ar gân
gan griw ifanc o'r Wyddgrug o dan arweiniad Mair Selway.


SIOPIAU AC ATI

BAE COLWYN
Caffi Gloriosa, Conway Rd
(Dw i'n cymeradwyo'r Lumpy Bumpy Cake)

CORWEN
Caffi Treferwyn, Bridge St
Evans Butchers, The Square

DINBYCH
Siop Clwyd (siop gymraeg), 33 Stryd Fawr
Y Pantri
Y Ji-binc

HENDRE
 Y Dderwen, Denbigh Rd

PENTRE LLANRHAEADR
Y Swyddfa Post

RHOSLLANERCHRUGOG
Siop Stanley, Stryt y Mynydd, gyferbyn a'r Sun Inn (Siop Cigydd)
Y Stiwt, Stryt Lydan, (bar coffi yn agored yn y bore 10 - 12)
Llyfrgell, Ffordd y Tywysogion

RHUTHUN
Elfair (siop Gymraeg), 16-18 Stryd Clwyd
Y Llyfrgell, Stryd y Llys

TRAWSFYNYDD
Llys Ednowain (Canolfan Dreftadaeth a hostel)
Ystorfa Glyndwr (groser)

WRECSAM
Siop Y Siswrn (siop Gymraeg), Marchnad y Bobl

Y BALA
Cwpwrdd Cornel, 64 Stryd Fawr (internet cafe)
Awen Meirion, Stryd Fawr, (siop Gymraeg)
Plas Coch, Stryd Fawr (Tafarn a B&B)

YR WYDDGRUG
Siop y Siswrn (siop Gymraeg), 6-8 New St