Return to class index.
Goto previous class WOpA, next class WOpC, classes on course F3B: M50B
Splits for course F3B

Results for Class WOpB
Length 2.8km, 45m climb, 18 controls (course F3B)

 1 Helen Ockenden (W20)   CUOC  14:24  5.1 m/km
 2 Alice Rigby (W20)    CLOK  14:34  5.2
 3 Laura King (W18)     AIRE  14:37  5.2
 4 Bryony Harding (W21)   HH   14:46  5.3
 5 Rachael Rothman (W35)  SYO   14:48  5.3
 6 Helen Gardner (W21)   SLOW  15:09  5.4
 7 Helen Miller (W21)    EBOR  15:13  5.4
 8 Goy Laura (W21)     SYO   15:17  5.5
 9 Pippa Dakin (W18)    SYO   15:28  5.5
 10 Jennifer Ricketts (W20) EUOC  15:35  5.6
 11 Clare Howes (W21)    BOK   15:47  5.6
 12 Kirsten Strain (W21)   AROS  15:59  5.7
 13 Ruth Vingerhagen (W21)  WAOC  16:03  5.7
 14 Roisin Long (W18)    UCDO  16:06  5.8
 14 Kitty Bray (W21)     SN   16:06  5.8
 16 Fay Walsh (W20)     EUOC  16:11  5.8
 17 Hannah Cox (W20)     LEI   16:37  5.9
 18 Kathryn Barr (W18)    MOR   16:38  5.9
 19 Nicola Elder (W21)    TVOC  16:53  6.0
 20 Sarah-Jane Barrable (W21)SLOW  16:59  6.1
 21 Suzy Robertson (W21)   TVOC  17:04  6.1
 22 Helen Hanstock (W21)   ERYRI  17:16  6.2
 23 Ella Gilbert (W18)    NOR   17:42  6.3
 24 Jane Baldock (W21)    BOK   17:44  6.3
 25 Louise Adams (W18)    SYO   17:59  6.4
 26 Fiona Petersen (W21)   CUOC  18:19  6.5
 27 Fiona Tam (W21)     SLOW  19:05  6.8
 28 Christine Smith (W21)  SLOW  20:28  7.3
 29 Hanna Tuomisto (W21)   SLOW  21:16  7.6
 30 Katie Lewis (W21)    WRE   22:11  7.9
dsq Abigail Mason (W18)   MAROC  18:25   
mp  Aoife McCavana (W20)   GEN   16:16   
mp  Emily Brown (W18)    BL   16:50   
   Valerie Suter (W40)   SLOW  rtd    

Return to Top, class index.
Goto previous class WOpA, next class WOpC, classes on course F3B: M50B
Splits for course F3B

Results service provided by MERCS.